KÖPING

Klartecken för ny ambulansstation väster om Köping

Nu är det klart att det ska byggas en ny ambulansstation väster om Köping. Det bestämde landstingsstyrelsen igår. Exakt var stationen ska ligga är däremot inte klart.

– Det finns flera alternativ men inget är bestämt, säger landstingsrådet Kenneth Östberg (S).

Med den nya placeringen når man betydligt fler invånare snabbare vid utryckning.

Där ambulansstationen är placerad i dag, öster om staden, går nästan alla utryckningar igenom Köpings centrala delar.

Det ökar olycksrisken eftersom företag, skolor och järnvägsövergångar kantar utrycknings-vägarna.