Brott

Väntetiden för brottmål ökar i Västmanland

Väntetiden för brottmål har ökat något vid Västmanlands tingsrätt i Västerås. Förra året var väntetiden fem och en halv månad, det är en halv månad mer jämfört med 2011, enligt statistik från Domstolsverket.

Enligt regeringens mål ska merparten, 75 procent av brottmålen, vara avgjorda inom fem månader.

Längst väntetid bland de svenska tingsrätterna, när det gäller brottmål, hade Mora tingsrätt, där var väntetiden 9,3 månader.

Kortast väntetid 2012 hade tingsrätten i Lycksele, drygt två månaders väntetid.