Äldreomsorg

Politiker i Kungsör anser att Socialstyrelsen överdriver kritik

1:19 min

När Socialstyrelsen besökte ett gruppboende för äldre i Kungsörs kommun i somras upptäckte man en rad brister och krävde förändringar. Nu har socialnämnden gett svar på kraven och ifrågasätter vissa delar.

– Först funderar man på vad är det som händer. Sedan när vi fick studera lite närmare tycker vi att mycket av kritiken var obefogad, säger Görel Nilsson (S), ordförande i Kungsörs socialnämnd.

Det var i somras som Socialstyrelsen besökte gruppboendet och upptäckte en rad brister. Bland annat påpekade man att föreståndaren saknade rätt utbildning, att de boendes sovtider anpassades efter personalens schema och att man gjorde övertramp på de boendes rättigheter när man låste det gemensamma kylskåpet.

Efter tillsynen fick sen kommunen i hemläxa att åtgärda bristerna, något som enligt Görel Nilsson nu är gjort.

Men det finns vissa bitar av kritiken som hon tycker är obefogad. Hon syftar då bland annat på föreståndaren som ansågs sakna rätt kompetens, trots att denne jobbat årtionden inom verksamheten.

Hon lyfter även en annan del där Socialstyrelsen menade att gruppboendet gick över gränsen för rekommenderat antal boende när man vid tillfället hade sex och inte fem personer boende där.

Det har Kungsörs socialnämnd nu skickat med i sitt svar till Socialstyrelsen.

– Ibland kan man väl tycka att det kan vara lite överdrivet. Tillsynerna är helt klart befogade så det stora hela är det helt klart befogat. Men så kan det vara så att man tar i lite extra ibland, säger Görel Nilsson till P4 Västmanland.