Västmanland

Dåligt med frivilliga krafter i Västmanland

1:31 min

Just nu söker flera kommuner i Västmanland efter frivilliga som kan ställa upp i Frivillig resursgrupp. Medlemmarna i gruppen är personer som kan ställa upp vid särskilda händelser, kriser och andra utsatta lägen.

– Framförallt är den här frivilliga resursgruppen en extra resurs för oss, för när det blir stora kriser som stormen Gudrun och liknande så räcker inte samhällets resurser till helt enkelt. Det kan vara vid till exempel översvämningar eller större vattenkriser, säger Johan Ahlström som är riskingenjör på Västerås stad.

Enligt civilförsvarsförbundet fanns Frivillig resursgrupp i fem av länets tio kommuner i juni 2012.

Förutom i Västerås finns grupper även i Arboga, Fagersta, Kungsör och Sala. Nu 2013 har även Köping startat gruppen där.

Ett behov efter nya personer finns i samtliga kommuner även om det ser bättre ut i vissa kommuner än andra. I Fagersta är behovet stort då gruppen i dagsläget är så pass liten att det blir svårt att kunna utföra några uppgifter.

Johan Ahlström berättar det ser ut med frivilliga är i Västerås:

– Vi har knappt ett 50-tal medlemmar sedan vi startade för två år sedan så det stiger för varje år och intresset finns där. Vi har ett mål på ungefär 150 personer men vi vet också att när det väl händer, det är då folk vill engagera sig och hjälpa till vid kriser, berättar han.