Hälso- och sjukvård

Patient avled, fick antibiotika för sent

En fördröjd antibiotikabehandling på sjukhuset i Västerås i somras ledde till att en äldre patient avled. Händelsen har nu anmälts av landstinget enligt Lex Maria.

Patienten kom in med diarré, magsmärtor och nedsatt immunförsvar på grund av en pågående cancerbehandling med cytostatika. Först efter sex timmar togs ett blodprov, och dagen efter upptäcktes en infektion.

Då gavs antibiotika, men patienten avled en timme senare.

Vid tillfället ska det ha varit hög arbetsbelastning på akutmottagningen i Västerås.