Sala lägst och Fagersta högst i skolundersökning

En ny undersökning visar på stora skillnader i resurser, lärartäthet, betyg och trivsel mellan olika grundskolor. Det är Kvalitetsnätverk Bergslagen som jämfört grundskolorna i tio kommuner i Dalarna och Västmanland.

De kommuner i Västmanland som ingår i undersökningen är Fagersta, Hallstahammar, Skinnskatteberg, Sala och Heby. Sala kommun har dock inte klarat av att lämna uppgifter i alla frågor varför jämförelsen i vissa fall haltar.

Bland mycket som redovisas kan nämnas kommunernas totalkostnad per elev. Där lägger Skinnskatteberg ut mest,  73 100 per elev 2003. Sala finns inte med här, men minsta kostnaden står Hallstahammar för med 61 000 kronor.

När det gäller antalet heltidstjänster som lärare/100 elever toppar Heby och Fagersta med nästan nio lärare. Skinnskatteberg kommer strax efter medan Hallstahammar ligger lägst med 7,8 tjänster per 100 elever. 

Eleverna som lämnar grundskolan för att fortsätta på gymnasiet har lyckats mer eller mindre bra. Bäst har det gått för eleverna i Heby kommun där drygt nio av tio klarat kärnämnena. Sämst ligger eleverna i Sala där bara drygt 6 av tio klarat den bravaden.

Inlärningen bygger ofta på elevernas möjligheter till pedagogiskt arbete tillsammans med sin lärare och här är det Hallstahammarslärarna som lägger ner mest tid medan situationen på högstadiet i Fagersta är betydligt sämre. Där ägnar lärarna bara 41 procent av sin arbetstid på pedagogiskt arbete medan Hallstahammar hade 55 procent.

Trivseln slutligen. Flickor i nian i Fagersta stortrivs medan grabbarna i nian i Skinnskatteberg inte trivs lika bra i plugget, enligt granskningen.