Striden om friskola i Kumla går vidare

Turerna kring en eventuell friskola i Kumla kyrkby i Sala kommun fortsätter. Sista ordet är inte sagt - nu överklagas Skolverkets avslagsbeslut.

Sala kommun stängde ju Kumla skola, och barnen bussas nu till Varmsätra i stället.

Sedan dess pågår en kamp för att få starta en friskola i den gamla skolbyggnaden, som nu står tom.

Skolverket har avslagit en ansökan om att få starta en friskola i Kumla, inlämnad av företaget Olympica AB.

Men nu överklagas avslagsbeslutet till Länsrätten.

Lillemor Gunnarsson, som driver Olympica AB, tycker att Skolverkets nej kom mycket överraskande.

Hon har drivit en friskola i Hedemora under fem år, och fått klartecken för en succesiv utbyggnad av den genom åren. Därför tycker hon att det märkligt att hon nu får avslag på en liknande ansökan.

- Det handlar om ministerstyre, säger Lillemor Gunnarsson till P4 Västmanland.

Hon anser att staten vill minska möjligheterna att starta nya friskolor, sedan det visat sig i en utredning - gjord av Skolverket - att friskolor är effektivare än de kommunala.

Den utredningen drogs tillbaka, på initiativ av skolministern.

Skolverkets tveksamhet till de uppgifter om elevunderlaget i Kumla, och om lokalerna, tillbakavisar hon.