Ny stormarknad i Västerås befaras hota andra butiker

Andra butiker kan tvingas slå igen om ICA får bygga en ny stormarknad på Erikslund, varnar Miljöpartiet i Västerås.

ICA planerar att bygga ytterligare en stor Maxi-butik i Västerås. Den är planerad att ligga på norra Erikslund.

Men Miljöpartiet varnar nu för vad man kallar ytterligare ”en handelslada för livsmedel”.

Enligt miljöpartisten Andreas Porswald riskerar affärer i mindre orter runt omkring - men också i Västerås - att få stänga på grund av den nya stormarknaden:

- I detaljplanen har man gjort en marknads- och konsekvensanalys, där man har utrett effekterna av befintlig dagligvaruhandel.

- Där beräknar man att dagligvaruhandeln på Erikslund, Bäckby och Vallby ska minska med 20 procent, och då riskerar ju de butikerna att läggas igen, där många människor bor, säger Porswald till P4 Västmanland.

Dessutom drabbas de som inte har bil, samtidigt som biltrafiken i övrigt - och därmed miljöpåverkan - ökar, enligt Miljöpartiet.

Västerås Stad och ICA ingick redan år 2002 en överenskommelse om att ICA skulle få etablera verksamhet på Hacksta respektive norra Erikslund.

Staden har upprättat ett exploateringsavtal med ICA, som kommunstyrelsen nu ber fullmäktige att godkänna.

Enligt exploateringsavtalet köper ICA 77 000 kvadratmeter mark av staden för 35 miljoner kronor.

Miljöpartiet kommer alltså in sent i beslutsprocessen, och det medger Andreas Porswald.

- Ja, det är ju inte förrän nu som vi har kommit in i politiken.

- I byggnadsnämnden har vi haft kritiska synpunkter, och i kommunstyrelsen har vi inte haft uppe ärendet förrän här nu i januari. Så det är inte förrän nu som vi har chansen att i Miljöpartiet reagera på de här planerna, säger Andreas Porswald till P4 Västmanland.