Patientsäkerheten i fara på Köpings lasarett

Arbetsmiljön på lasarettet i Köping är under all kritik och man kan idag, i det läge som råder, inte garantera säkerheten för patienterna. Den salvan avlossar kommunal i Västmanland i ett brev till landstingsledningen.

Köpings lasarett tar idag emot patienter från Hallstahammar, Kolbäck - och efter nedskärningarna inom sjukvården i norra delen av länet - även från Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg.

Enligt fackförbundet kommunal har vårdtyngden på Köpings lasarett ökat väsentligt. Under i stort hela 2004 har beläggningen varit 110 procent, det vill säga i det närmaste ständig överbeläggning.

Kommunal skriver i brevet till landstingsledningen att man inte kan acceptera den arbetssituation som råder idag. Om inga förbättringar sker kommer facket att gå vidare till arbetsmiljöverket.

Barbro Karlberg, undersköterska på medicinavdelning 3 på Köpings lasarett, håller med om att något måste göras:

- Först och främst så måste vi ha personal. Får vi inte det så blir det stress på många sätt, och det gäller säkerheten också, att vi kan övervaka patienterna på ett bra sätt och ge dem den vård som de ska ha.

Nyligen har en del extrapersonal satts in, men det räcker inte tycker Barbro Karlberg, som tycker att arbetssituationen fortfarande är alldeles för tung.