"Folklig vrede, ilska och frustration" i rovdjurspolitiken?

Nu svarar miljöministern Lena Sommestad på en interpellation från riksdagsledamoten Jörgen Johansson (c) från Arboga.

Jörgen Johansson menar att både svensk och nordisk rovdjurspolitik präglats av ”folklig vrede, ilska och frustration”, och han ville veta hur miljöministern vill skapa bättre förtroende och en större delaktighet.

Lena Sommestad nämner i sitt svar bland annat regionala rovdjursgrupper, som finns i varje län som har en fast rovdjursstam.

Ett annat forum för att öka delaktigheten är ett nyinrättat nationellt råd, menar ministern. Där ingår representanter för jägarna, samerna, markägarna, den ideella naturvården och statliga myndigheter.

Som ett tredje exempel nämner Sommestad att hon beklagat Norges omfattade vargjakt - som hon menar påverkar även den svenska vargstammen - i samtal med den norske miljöministern.