Landstinget stäms av sjukgymnaster - igen

Nu har Landstinget Västmanland återingen stämts av privata sjukgymnaster i länet. Deras advokat menar att nu måste det bli en rättslig prövning.

Den här gången är det två sjukgymnaster som kräver landstinget på ersättning för utförda behandlingar.

Striden grundar sig på landstingets beslut att inte längre betala till de privata sjukgymnasterna om patienten blivit remitterad via företagshälsovården.

Sjukgymnasterna anser att landstingets beslut strider mot etableringsrätten.

Redan i höstas stämdes Landstinget Västmanland av två andra sjukgymnaster.

Den stämningsansökan avvisades dock av tingsrätten, eftersom rätten ansåg att det var en lagtolkingsfråga som man inte kunde ta ställning till.

- Vi tycker att det var bedrövligt att tingsrätten avslog den tidigare stämningsansökan. Nu hoppas vi att det blir en rättslig prövning, säger Ingela Lundholm-Ågern, en av sjukgymansterna bakom den nya stämningsansökan.

Sjukgymnasternas ombud, advokat Bertil Tengberg, säger till P4 Västmanland att han är övertygad om att landstinget den här gången kommer att hamna inför rätta.