Extrapersonal ska förbättra arbetsmiljön på Köpings lasarett

Landstinget sätter in extrapersonal på Köpings lasarett under sex månader framöver för att förbättra arbetsmiljön. Samtidigt utreder man hur arbetsmiljön ska kunna förbättras på längre sikt.

Bakgrunden är att fackförbundet Kommunal kraftigt kritiserat arbetsmiljön och den ökade arbetsbelastningen för personalen.

Jan Saaw, klinikchef på medicinkliniken i Köping, betonar att han hela tiden bedömt att säkerheten för patienterna inte varit i fara, och säger att insatser redan gjorts för att förbättra personalens arbetsmiljö.

Lasarettet i Köping tar sedan en tid emot patienter även från Hallstahammar, Kolbäck och från Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg.

Jan Saaw håller med om att arbetsbelastningen har varit tung under hela 2004, vilket påpekats för landstingsledningen. Det gjorde att vårdplatser som - enligt tidigare beslut - skulle ha stängts på Köpings lasarett istället fick vara kvar.

Dessutom har timvikarier tagits in, för att ytterligare vårdplatser skulle kunna hållas öppna.

Nu har man beslutat att istället ta in vikarier under en längre tid, sex månader framåt. Under den tiden ska man utreda hur många vårdplatser som behövs på längre sikt.

Fackförbundet Kommunal ifrågasätter även om patientsäkerheten på Köpings lasarett kan garanteras, men Jan Saaw säger sig ha följt utvecklingen noga, så att inte patieneternas säkerhet ska äventyras.

- Det är den bedömning jag har gjort och som jag fortfarande gör, att patientsäkerheten garanteras, säger Jan Saaw till P4 Västmanland.