Dömd för sexövergrepp mot barnbarn begär ny rättegång

En äldre man i Västerås, som dömts för sexuella övergrepp mot sina två barnbarn, vill nu ha en ny rättegång. Mannen anser att han är oskyldigt dömd.

År 2003 dömde Svea Hovrätt den 65-årige mannen till fyra års fängelse, för bland annat grovt sexuellt utnyttjande av underårig.

Han dömdes också att betala sammalagt 310 000 kronor i skadestånd till de båda flickorna.

Mannen hävdar att han är oskyldig, och förra året ansökte han om resning i Högsta Domstolen. Den ansökan avslogs.

Nu görs alltså ännu en ansökan om resning till HD.

65-åringen pekar nu dels på att ett vittne lämnat falska uppgifter i de tidigare rättegångarna, dels på ny bevisning, som han menar friar honom från misstankarna - bland annat ett nytt vittne.