Arbetsskadorna minskar i Västmanland

Antalet anmälda arbets-skador i Västmanland minskade med nästan tio procent år 2004, jämfört med året innan.

Minskningen av de arbetsrelaterade skadorna är större här i länet än i landet som helhet.

Fortfarande är det fallolyckor som är den vanligaste formen av arbetsskada.