Bra resultat för Västerås Flygplats

Resultatet för Västerås Flygplats år 2004 slutade på 15,3 miljoner kronor. Det är 700 000 kronor bättre än budgeterat och fem miljoner bättre än 2003 års resultat.

En orsak till förbättringen är att antalet passagerare ökat med 23 procent. Flygbolaget Ryan Air står för hela den ökningen, enligt ett pressmeddelande från Västerås Flygplats.

Resultatet har också förbättrats på grund av att Försvarsmakten har flygningar till Afghanistan, Kosovo och Liberia.

Lägre personalkostnader har också bidragit till bättre resultat än väntat.

För år 2005 är flygplatsens budget 15,5 miljoner kronor. Passagerarökningen väntas inte öka med mer än några procent i år.