Surahammar klarar inte balanskrav

Rivningen av några kommunala hyreshus i Surahammar kommer att leda till att kommunen redovisar en rejäl förlust i resultaträkningen.

Eftersom fastigheterna måste skrivas ner med minst 23 miljoner kronor, så gör det att kommunen rent formellt inte klarar balanskravet, något som alla kommuner måste göra enligt lagen.

Men eftersom den här förlusten har skapats av extraordinära omständigheter, så medger staten att Surahammar får undantag från balanskravet i det här fallet.