Företag med cisterner får fråga

Olyckan i Helsingborg i fredags, då en cistern med svavelsyra rämnade, gör att länsstyrelsen nu i veckan frågar företag i länet om det finns liknande risker här.

Det säger Hans Spets, som är ansvarig för risk- och krishantering regionalt på länsstyrelsen i Västmanlands

– Vi kommer att be de företag som har cisterner att faktiskt undersöka om de har ledningar som går under de cisternerna för att vi inte ska få samma sak här i länet, säger han.

Vid olyckan i Helsingborg sprack en nedgrävd kylvattenledning läck, av okänd anledning. Vatten underminerade marken under två cisterner med svavelsyra, varvid den ena cisternen gick sönder och 11000 ton nästan ren svavelsyra rann ut, delvis i Öresund. Ett moln med dödlig gas bildades, men inga allvarliga skador har rapporterats.

Drygt 160 företag i landet hanterar och tillverkar kemikalier som anses så farliga att de omfattas av en speciell EU-lagstiftning, men det gäller inte om kemikalien är frätande - som svavelsyra - men enligt Hans Spets finns det inga företag här i länet som hanterar svavelsyra i samma mängder som företaget i Helsingborg.

Den första januari förra året trädde lagen om skydd mot olyckor i kraft, och den kan nå sådana här företag, säger Spets.