Skiftande ekonomi för barnen i länet

De ekonomiska förutsättningarna för barnen i Västmanland skiljer sig mycket åt beroende på var i länet man bor. Det visar en utredning från Rädda Barnen om barnens situation i landets kommuner.

I Västmanland finns 56 312 barn mellan noll och 17 år. De flesta har det bra men nästan 6 500 lever i familjer som har socialbidrag eller en riktigt låg inkomst.

Det skiljer stort mellan länets elva kommuner när det gäller den ekonomiska tryggheten visar statistiken.

Tryggast har barnen i Surahammar där 92,1 procent lever i familjer som har en bra ekonomsk standard och utan hjälp från socialförvaltningen. Samtidigt lever 5,6 procent av barnen Surahammar i familjer med socialbidrag. Det mostsvarar 134 barn.

I Kungsör är situationen klart ljusare eftersom endast 2,9 procent av barnen lever i familjer som har socialbidrag.

Men situationen förändras från ett år till ett annat. För Skinnskattebergs del har situationen dramatiskt förändrats från 2001 till 2002 då man föll från 49:e plats ner till 175:e plats, vilket är ett tecken på att barnen har fått det svårare.

Om man tittar på hur många som har behov av socialbidrag så toppar barnfamiljerna i Västerås år 2002. 10,5 procent av barnen eller 2 916 barn levde under sådana omständigheter.

I Köping levde 10,4% av barnen i familjer som hade socialbidrag, i Sala 8,8%, i Arboga 8,0% och i Norberg 7,3%.