Möte om rasism på Tillbergaskolan

Personalen på Tillbergaskolan utanför Västerås har i kväll bjudit in alla högstadieelever och deras föräldrar till en diskussion om rasism.

Skolan har reagerat på att flera elever bär så kallade patriottröjor, tröjor med rasistiska budskap och smycken som kopplas ihop med rasism.

De flesta elever tycker att det är bra att skolan bjudit in föräldrarna till diskussion, bland annat Henrik Malm och Markus Gullberg som går i åttan.

Men enligt Henrik och Markus så är inte alla som bär dessa tröjor och symboler rasister:

-Att bära en patriottröja betyder inte att man är emot invandrare, bara att man tycker om sitt land, säger Markus Gullberg.

Lennart Holmberg är fritidspedagog på Tillbergaskolan och en av dem som bjudit in till mötet på tisdag kväll. Han säger att rasism inte är ett stort problem på skolan, snarare vill man jobba förebyggande, innan det blir ett problem.

Men ett femtontal ungdomar har setts med så kallade patriottröjor och rasisstsymboler på smycken och en del av dem har också haft rasistiska åsikter när pesonalen börjat diskutera.