Färre konkurser i länet

Nya siffror från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC visar att antalet företagskonkurser minskat i Västmanland.

2003 gick 175 företag i konkurs. 2004 hade antalet minskat till 152. Det är en minskning med 13 procent.

I landet i stort minskade antalet företagskonkurser med 7 procent under samma period.