Storvinst för Länsförsäkringar Bergslagen

Länsförsäkringar redovisar för 2004 det näst bästa rörelseresultatet i bolagets 156-åriga historia.

Förra året var ett minst sagt bra år för Länsförsäkringar Bergslagen.

Rörelseresultatet blev 203 miljoner kronor.

Det är det näst bästa i bolagets 156-åriga historia, enligt ett pressmeddelande.

Bara rekordåret 1999, med en mycket stark börs, slog fjolåret resultatmässigt.

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 203 miljoner kronor under 2004.

1999 blev resultatet 233 miljoner kronor.