Försening av utlovade listorna över saknade svenskar

Det ser ut som om polisen troligen inte kommer att offentliggöra listorna över saknade och identifierade döda svenskar efter Asien-katastrofen klockan 8.00 idag, så som det var tänkt.

Rikspolisstyrelsen har tidigare beslutat att listorna skulle hållas hemliga, men i en dom igår upphävde Regeringsrätten det beslutet.

Under natten har Rikspolisstyrelsen vänt sig till alla lokala polismyndigheter med rekommendation att inte lämna ut listorna, eftersom det visat sig att de fortfarande innehåller felaktiga uppgifter.

Det säger Sven-Åke Hammar, vakthavande polisbefäl i länet, till P4 Västmanland.