Ständiga överbeläggningar knäcker personal på Centrallasarettet

Personalen på medicinkliniken i på Centrallasarettet i Västerås går på knäna på grund av ständiga överbeläggningar. Dessutom har många av de anställda drabbats av sjukdom, och det har förvärrat läget ytterligare.

De senaste månaderna har varit mycket tunga på medicinkliniken i Västerås, med en ständig överbeläggning av svårt sjuka patienter.

Samtidigt har personalen drabbats av magsjuka och influensa, något som förvärrat en redan ansträngd arbetssituaion.

Undersköterskan Lena Hedlund har jobbat på avdelning 13 sedan 1981. Hon känner att gränsen nu är nådd:

- De äldre blir allt fler och allt sjukare, och det behövs fler vårdplatser.

På avdelning 13 vårdas svårt sjuka, ofta döende patienter. Där finns 24 platser, men det ligger nästan alltid 26 patienter på avdelningen - alltså en ständig överbeläggning.

Så ser det även ut på lung- och hjärtmottagningen, men värst är situationen på MAVA, en medicinsk akutvårdsavdelning. Där är beläggningen hela 124 procent.

Personalen är lojal och ställer upp tills de inte orkar mer; något som slår tillbaka på dem själva, eftersom de ansvariga då inte ser behovet av mer personal och mer vårdplatser.

John Ogenholt, som är avdelningschef på avdelning 13, efterlyser fler vårdplatser, men också att de gamla ska få bättre vård i sina hemkommuner så att de inte blir så sjuka att de behöver läggas in på lasarettet.

Nåt som slår tillbaka på dem själva, eftersom de ansvariga då inte ser behovet av mer personal och mer vårdplatser....