"Fler vårdplatser är inte lösningen på överbeläggningar"

- Det behövs inte fler vårdplatser på medicinkliniken i Västerås - de äldre måste istället få bättre vård i sina hemkommuner så att de inte behöver söka vård på lasarettet. Det säger Rolf Jansson, chef för landstingets medicindivision.

Enligt Rolf Jansson är problemet att allt fler äldre bor hemma och ska få vård via hemtjänsten och familjeläkare. Men där brister det, tycker Jansson.

Många patienter som kommer in på medicinkliniken hade kunnat vårdas i hemmet, de kan ha hjärtsvikt eller en urinvägsinfektion som gått för långt. Av någon anledning har de inte fått vård i tid och därför blivit så sjuka att de måste läggas in.

Tidigare låg äldre kvar på medicinkliniken för länge på grund av att hemkommunerna inte kunde ta hand om dem när de var färdigbehandlade.

Idag beror överbeläggningarna på att äldre inte får vård i tid av familjeläkare och närsjukvård. Men följden blir densamma för personalen, överbeläggningar och en orimlig arbetssituation.