Dementa behöver bättre stöd

Människor med demenshandikapp får inte tillräckligt stöd i det tidiga skedet av demensen. Det visar en utvärdering av demensvården i Västerås stad.

Orsaken till att stödet inte räcker till är att varken kommun eller landsting känner till dessa personer. Det är en av de saker som kommit fram i en utvärdering av demensvården i Västerås stad.

- Många som drabbas av demens vill kanske inte inse att de har drabbats, och de söker inte upp de hjälpinsatser som finns. Det säger Arja Lindkvist, demenssköterska som utvärderar demensvården i Västerås stad.

Hon och kollegan Fredrik Tjulander jobbar sedan ett halvår tillbaks med att försöka kartlägga brister och föreslå förbättringar inom demensvården i Västerås stad.

Problemet med dåligt stöd i det tidiga skedet, vill de försöka förbättra genom att försöka ordna informationsträffar om vart man kan vända sig om man behöver stöd i sin demens.

- Ett stort mål i vårt arbete är att möjliggöra kvarboende i det egna hemmet så långt som möjligt, säger Fredrik Tjulander.

En sak de vill försöka få klarhet i är hur många dementa personer det finns i kommunen. Andra mätningar på andra håll i Sverige pekar på att knappt två procent av befolkningen är dement.

En annan sak som utvärderingen redan nu kan säga, är att det behövs bättre kunskap hos personalen om demens. Där finns också tankar om hur man ska lösa det.

- Vi vill under 2005 utbilda samtliga inom hemtjänsten i hur man bemöter människor med det här handikappet, säger Arja Lindkvist.