Vajerräcken på 66:an ett fall för regeringen

Ombyggnaden av riksväg 66 mellan Virsbo och Fagersta till mötesfri landsväg med vajerräcken blir nu ett fall för regeringen. Kerstin och Jan-Ove Jansson i Bodarna vägrar nämligen att acceptera Vägverkets arbetsplan.

Makarna Jansson kräver att få en parallellväg mellan sin fastighet, på västra sidan av 66:an, fram till Trummelsbergsvägen. Detta för att klara timmertransporter och liknande - men det säger Vägverket nu nej till.

Och en flytt av bostadshuset, det vill Vägverket inte längre diskutera.

Kerstin Jansson menar att det innebär att man tvingas ut på vägen, som när den är färdigbygd med vajerräcken ska få 110 kilomter i timmen som högsta tillåtna hastighet.

- Vägverkets luddiga svar gör att vi går vidare till regeringen för att få stopp på vansinnet, säger Kerstin Jansson till P4 Västmanland.

Det hela började för fyra år sedan, då Vägverket presenterade planerna på att bygga vajerräcken på 66:an.

Totalt 48 miljoner kronor finns avsatt i länsstyrelsens länstransportplan för ändamålet, och i vår inleds arbetet söderifrån, från Ramnäs.