Ekonomin i balans för Västerås Stad

Västerås Stad gick med överskott förra året. Resultatet slutade på plus 97 miljoner kronor, visar bokslutet för 2004.

Den främsta orsaken bakom överskottet är en extra utdelning från Mälarenergi, som gav 57 miljoner kronor i tillskott till kassan.

Men även om man räknar bort den utdelningen - och inkomster från tomträttsförsäljning - så slutar bokslutet på plus 22 miljoner kronor.

Även år 2003 blev det överskott för Västerås Stad, då 33 miljoner kronor.