Dråpslag mot handikapporganisationerna i Sala

Handikapporganisationerna i Sala får dramatiskt nedskurna kommunala bidrag. På så sätt sparar kommunen drygt 200 000 kronor. För somliga organisationer betyder det att det knappt blir några pengar kvar...

Värst drabbat är DHR, De Handikappades Riksförbund, som blir av med sitt lokalbidrag på 60 000 kronor. De får bara 6 000 kronor kvar att arbeta med under året.

Barbro Persson, som representerar Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade i Sala, befarar att många föreningar tvingas lägga ner sin verksamhet i brist på pengar.

- Det ger väl signaler att kommunen vill inte ha några handikapporganisationer här, säger Barbro Persson till P4 Västmanland.

Hon pekar också på Sala kommuns handikappolitiska program, vars andemening rimmar illa med de nu beslutade nedskärningarna.

Nu funderar handikapporganisationerna i Sala på hur man ska agera för att markera sin oro för framtiden.