Klart med strandtomter i Arboga

Det är nu fritt fram för byggnation av bostäder vid Åbrinken i Arboga, ett område alldeles intill Arbogaån. Kommunen vill upplåta marken för bostadsbyggande, och beslutade om att ta bort strandskyddet för området. Naturskyddsföreningen överklagade beslutet, men regeringen som är sista instans har nu beslutat att inte ta upp överklagandet.

Åbrinken är ett område nära Arboga centrum, där det enligt planerna ska byggas sammanlagt omkring 40 bostäder som villor och parhus. Området ligger alldeles intill Arbogaån, och kommunen beslutade därför att ta bort strandskyddet, ett beslut som Naturskyddsföreningen överklagade först till länsstyrelsen där kommunen vann, och sedan till regeringen, som inte tog upp frågan. Det betyder att det är fritt fram att bebygga området, vilket glädjer kommunalrådet P-O Nilsson:

- Om vi ska få den inflyttning vi behöver för att klara befolkningsutvecklingen, då måste vi kunna erbjuda nya attraktiva bostäder, säger P-O Nilsson.

Kommunen kommer inte att stå för byggnationen, det ska ett byggföretag göra. Kommunens del i det hela blir förstärkningar av strandkanterna för att de inte ska rasa och byggnation av en åpromenad längs stranden, åtgärder som beräknas kosta sammanlagt omkring två och en halv miljon kronor. Men för att det verkligen ska bli bostäder krävs att folk har råd att köpa dem.

- Frågan är hur intressenterna reagerar på det nya högre pris som det är frågan om när man bygger nytt, säger P-O Nilsson, som ändå är optimistisk:

- Med de priser som finns nu i regionen på villor - i Örebro eller Västerås eller Eskilstuna - så kommer det här prismässigt att ligga bra till i förhållande till de alternativen, säger han till P4 Västmanland.