Miljoner till friluftsliv och naturvård i länet

Friluftsliv och naturvård står i centrum när Naturvårdsverket fördelar totalt nästan 96 miljoner kronor över landet.

Tanken är att föreningar, jordbrukare, näringsliv eller enskilda personer ska kunna få del av pengarna för att driva olika projekt som berör just naturvård och friluftsliv.

Pengarna ska fördelas av länsstyrelserna och för Västmanlands del handlar det om cirka 3 och en halv miljon kronor.

Satsningen är kopplad till regeringens folkhälsopolitik.