Servicehusen i Västerås blir "mötesplatser"

Alla servicehus i Västerås har bytt namn till ”mötesplatser”. Syftet med namnändringen är att poängtera att människor som bor utanför servicehusen också är välkomna dit.

Det var den första januari i år som servicehusen i Västerås bytte namn.

För att marknadsföra sig som ”mötesplatser” kommer alla servicehus i Västerås att ha öppet hus den 25 februari.