Ingen sammanslagning av skolklasser på Piltorpsskolan

Grundskoleklasserna 4 och 5 på Piltorpsskolan i Västerås kommer inte att slås i hop nu under vårterminen, som tidigare planerats.

Att det inte blir någon sammanslagning stod klart idag, sedan ledningen för skolan träffats.

Det handlar om tre klasser i årskurs 4 och tre klasser i årskurs 5, där barnen nu alltså får avsluta vårterminen utan att byta klasskamrater.

- Det är bra eftersom det är ett fruktansvärt stort arbete att omorganisera mitt i en termin. Det är mycket bättre att göra det i början av ett läsår, säger läraren Ingmari Ekman.

Men från skolledningen höjer man ett varningens finger: redan nu finns det underskott på pengar till skolan och till hösten tvingas man nu försöka spara cirka trehundratusen kronor mer än vad man annars skulle ha gjort, om klasserna skulle ha slagits i hop.

Det är frågor som nu skjuts på framtiden.

Men barnen tänker kanske inte så mycket på det.

- Det är bra att vi hinner göra klart allt i skolan och sedan hinner vi gå ihop igen, säger Momammed Mirza i klass 4b till P4 Västmanland.