Föräldraprotest mot personalminskning

Nu reagerar föräldrarna till dom boende på Talltorpsgatans gruppboende för funktionshindrade i Västerås mot att resurserna minskar.

I ett brev till kommunen protesterar föräldrarna mot att personalen minskas med motsvarande drygt en tjänst. ”För att upprätthålla den uppnådda nivån/positiva resultat, krävs den nuvarande personaltätheten”, står det bland annat i brevet

- Jag kan förstå att föräldrarna reagerar mot minskade personalresurser. Å andra sidan finns det andra som får mer resurser, och för föräldrarna som inte har hela bilden så kan det här verka konstigt. Det säger Tommy Hemlin, förste vice ordförande i nämnen för funktionshindrade i Västerås.

Totalt sett blir det inte mindre pengar till vården av funktionshindrade i Västerås. Däremot fördelas pengarna på ett nytt sätt efter årsskiftet. Det nya beräkningssystemet beslutades i oktober i fjol. I det tar man större hänsyn till den faktiska vårdkostnaden för varje enskild brukare.

Det nya beräkningssättet har tagit ett par år att komma fram till, men i dag är alla överens om att det tidigare systemet inte var bra. Även revisorena är kritiska. I en rapport som ska presenteras för nämnden i februari, skriver man att den ”ekonomiska styrningen har hittills varit alltför mycket orienterad mot budgetstyrning, på bekostnad av förmågan att uppnå en kostnadseffektiv och ändamålsenlig resursanvändning.

- Man har inte tittat på vårdtyngden på gruppbostäder tidigare, och det är det vi ska göra från och med första januari, säger Tommy Hemlin.

Han säger att det ska inte försämras för dom boende på talltorpsgatans gruppboende. Han tror att man även i fortsättningen kan driva ett bra gruppboende på Talltorpsgatan.