Alla barn måste ha råd att delta i kommunala aktiviteter

I Sala har man under flera års tid försökt hålla nere kostnaderna för vissa aktiviteter för barn så att inte barn stängs ute på grund av familjens dåliga ekonomi.

I Sala fanns det år 2002 426 barn i familjer som levde på socialbidrag.

Det visade statistik från Rädda barnen.

Och Rädda Barnen anser att kommunerna har ett ansvar att hålla nere kostnaderna för kommunala aktiviteter så att inte barn i ekonomiskt trängda familjer stängs ute från dem.

Under flera år har Sala kommun satsat resurser på sommarläger för barn och man har valt att göra lägren så billiga som möjligt så att alla barn ska ha råd att delta.

- Det gäller ju också att handplocka en del barn för att aktivt möta barnen och berätta om aktiviteterna, att aktivt möta föräldrar och försöka inspirera dem att låta sina barn delta i aktiviteterna. För det är ofta så att det kanske är de barn som bäst behöver få möjlighet till social gemenskap under sommaren som inte deltar annars, säger Carola Gunnarsson centerpartistiskt kommunalråd i Sala.