Delade meningar om orsaken till överbelagda avdelningar

- Vi sköter vårt jobb! Det är Landstinget Västmanlands hårda besparingar och stängningen av Sala lasarett som orsakar överbeläggningarna i Västerås, säger familjeläkare och hemtjänstpersonal i Sala.

Medicinkliniken på Centrallasarettet i Västerås har ständiga överbeläggningar, vilket får personalen där att gå på knäna. Det har P4 Västmanland rapporterat om den senaste tiden.

Men vad är egentligen orsaken? Meningarna går isär.

Chefer på medicinkliniken skyller på att de gamla inte får vård i tid, i sina hemkommuner, för relativt enkla krämpor. Krämpor som då förvärras, och leder till behov av sjukhusvård.

Men alla håller inte med om det. Kristina Nyberg, undersköterska inom hemtjänsten i Sala, till exempel.

Hon menar att det är stängningen av Sala lasarett som ligger bakom, och hon efterlyser fler vårdplatser i Västerås:

- Tror de att man skickar in folk i onödan, bara för vi är okunniga? Så är det inte!

Moa Vlastos, distriktsöverläkare och chef för Sala norra vårdcentral, håller med Kristina Nyberg om att det är fler vårdplatser som behövs i Västerås.

- Överbeläggningarna är ett bevis på att landstingets besparingar har varit för kraftiga, säger Vlastos.

Enligt henne är distriktssköterskorna, som undersöker gamla när hemtjänsten slår larm, hårt pressade idag eftersom de har fått så många fler patienter att ta hand om.

För trots att fler ska vårdas i sina hem idag, enligt den nya modellen med närsjukvård, så har man inte fått mer resurser...