Snart slut på strukturpengar från EU?

I snart tio år har flera av Västmanlands kommuner kunnat utvecklas med hjälp av EU-bidrag. Bara under de senaste åren har runt en kvarts miljard gått till utvecklingsprojekt i länet. Men nu kan det vara slut.

I de förhandlingar som regeringen och EU driver finns en risk att strukturpengarna försvinner när Sverige kräver lägre avgifter för medlemsskapet i EU.

Skinnskattebergs kommun har under åren haft många EU-projekt. Kommunalrådet Måna Mattsson konstaterar att man tack varie EU-bidragen kunnat genomföra ett antal projekt som man annars inte skulle haft råd med. I första hand handlar det om turism, utbildning och näringslivsutveckling. Efter snart tio år med möjligheten till bidrag från EU får vi gå vidare med att på egen hand försöka utveckla Skinnskatteberg, säger hon.

Ett projekt som pågår just nu är miljöprojektet Rena rum där Kenty Holmgren är projektledare. Han tror att det finns andra vägar för att kunna gå vidare. Han hoppas att han under det dryga året han jobbat med Rena rum skapat en sådan goodvill att andra intressenter kan komma in i en stiftelse som projektet kan ombildas till.