Inget förbud mot plastmöbler

Det blir troligen inget krav på att uteserveringarna i Västerås ska bli mer enhetliga i sommar. Politikerna beslutade igår att förslaget till nya regler, om bland annat vilka möbler som får användas, ska arbetas om.

Teknik- och idrottsförvaltningen ville enligt ett förslag bland annat att det inte längre skulle vara tillåtet med vita plastmöbler eller upphöjda golv på uteserveringarna.

Men politikerna i teknik- och idrottsnämnden beslutade igår vid sitt sammanträde att förslaget om nya regler ska omarbetas.