Kortare arbetstid men full lön i Kungsör

23 anställda inom förskolan i Kungsör ska delta i ett projekt som Arbetslivsinstitutet står bakom. Förskolepersonalen ska gå ner i arbetstid men ändå behålla full lön.

Arbetslivsinstitutet ska undersöka hur det påverkar hälsan att gå ner i arbetstid.

14 platser i landet ingår i studien, i Kungsör är det 23 personer på enheten Öster inom förskolan som under två år framöver får gå ner i arbetstid till 75 procent, men ändå behålla heltidslön.

För att kompensera för den minskade arbetstiden nyanställs åtta personer, men för kommunens del kostar det ingenting, allt betalas av arbetslivsinstitutet.

Projektet börjar i mars, innan dess ska deltagarna delta i hälsoundersökningar, intervjuas om hälsan, hur de tycker att de mår och trivs både på jobbet och hemma.

Samma undersökningar ska sedan göras efter ett år, och när projekttiden är slut, om två år.