Skolpersonal ska få ungdomar att fimpa

Personal i skolor och förskolor i Västmanlands län ska nu bli bättre på att minska rökning och snusning bland ungdomar.

Landstinget Västmanland, tillsammans med Folkhälsoinstitutet, står bakom satsningen.

Skolpersonalen utbildas i dag och i morgon.

- Vi ser tobaken som inkörsporten till andra droger i samhället, säger Titti Nordin, lärare på S:t Iliansskolan i Västerås.

- Jag tror att det går att motverka, jag tror att alla i samhället måste vara med och påverka, inte bara skolan.

Enligt statistik från Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning så är det 18 procent av pojkarna i årskurs nio som röker, och hela 30 procent av flickorna, enligt den senaste mätningen.

Trots dessa, fortfarande, höga siffror så ligger Sverige bra till internationellt sett.