Stopp för strömavbrott vid Västerås kraftvärmeverk

En ny anläggning som ska gardera mot strömavbrott testkördes på tisdagen på kraftvärmeverket i Västerås. Det är åtta stycken dieselaggregat som ska generera kraft när allt annat har lagt av. 10 miljoner kronor kostar satsningen, av det står Svenska Kraftnät för hälften.

När strömmen har gått i kraftvärmeverket, och man inte får in någon ström från elnätet utifrån, då går det inte att köra igång de stora bränslepannorna som producerar värme och el. För att det ska gå krävs nämligen ström för att få igång luftfläktar, oljepumpar och så vidare, och det är här de nya dieselaggregaten kommer in. De producerar så mycket ström behövs för att få igång bränslepannorna, när de väl gjort det kan aggregaten stängas av igen.

Liknande back-up system byggs upp på allt fler platser efter att Svenska Kraftnät fått i uppdrag av regeringen att se till så att det inte blir totalt avbrott, utan att det finns reservsystem på olika håll så att man kan starta om och få igång elproduktionen.

- Jag har sett det som en väldigt viktig uppgift att Västerås skulle komma till den här punkten, att vi skulle komma så långt och få ett sådant system, säger Jan Westin, produktionschef på kraftvärmeverket.

- När allting jävlas då är det är det inte roligt att stå där, när allt är svart och man inte kan påverka situationen, säger Westin till P4 Västmanland.