Enighet om Hedens skola i Sala

Det ser ut att bli en utbyggnad av fritids lokaler vid Hedens skola i Sala kommun. Frågan har varit på tapeten länge - men igår beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott enhälligt att projektera för en utbyggnad.

Redan för ett år sedan var lokalerna för trånga, och ännu värre blev det när Salbo skola stängdes och ytterligare elever hamnade på Heden.

Frågan har varit politiskt känslig. Vid Barn- och utbildningsnämndens decembersammnträde blev det nej till en utbyggnad. Centerns representant utmanövererades av den folkpartistiske ordföranden, uppbackad av socialdemokraterna och kristdemokraterna.

Men igår rådde politisk enighet och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade alltså att frågan om en utbyggnad ska utredas.