Landstinget åsidosatte lagens krav om trygghet för patienterna

Socialstyrelsen kritiserar Landstinget Västmanland för hur primärvården förändrades förra året.

I samband med förändringen fick Socialstyrelsen ett ovanligt stort antal anmälningar från allmänheten, ett tiotal närmare bestämt, och anmälningarna speglade oro för vad som hände.

För ett par veckor sedan kom Socialstyrelsen på besök och talade med företrädare för Landstinget Västmanland om grundläggande patientsäkerhetsfrågor. Landstinget svarade bland annat att man hade förstärkt sjukvårdsupplysningen, som hade fått fler samtal än tidigare, och att man saknade ganska många läkare i enheter som drivs av landstinget men man kunde inte lämna uppgifter om läkarbemanningen på andra enheter, som exempelvis drivs av vårdbolaget Carema som ju tog över sex vårdcentraler den 1 juli förra året.

Socialstyrelsen konstaterar att i första hand på grund av att upphandlingen av primärvården överklagades hade Carema bara cirka sex veckor på sig att ta över verksamhet. Det skapade problem; inte minst osäkerhet bland patienterna och vidare hann man inte få fram tillräckligt många läkare i tid. Därmed kunde målen i hälso- och sjukvårdslagen om trygghet för patienterna inte uppfyllas, konstaterar myndigheten.

Socialstyrelsen anser att Landstinget Västmanland borde gjort en ordentligare bedömning av riskerna för patienterna i samband med förändringen och beaktat riskerna mer än det gjorde. Nu får landstinget till att börja med till den sista april på sig att redovisa hur sjukvårdsupplysningen fungerar, hur det ser ut med läkarbemanningen inom hela primärvården och hur ansvaret fördelas när patienter transporteras mellan olika enheter.