Landstinget Västmanland kommenterar kritik från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har kritiserar Landstinget Västmanland för hur primärvården förändrades förra året. Nu bemöter biträdande landstingdirektör Lena Burström kritiken.

Primärvården, dvs familjeläkarverksamheten, förändrades ju mycket under 2004, och i samband med det fick Socialstyrelsen in ovanligt många anmälningar från allmänheten i länet.

Det var när flera familjeläkarenheter i länet skulle ut på upphandling förra året som det blev problem.

Efter att Socialstyrelsen alltså fått in ovanligt många anmälningar gjordes ett tillsynsbesök på Landstinget Västmanland för ett par veckor sedan.

- Vi tar ju allvarligt och seriöst på deras skrivning där de ger oss vissa rekommendationer och att de önskar redovisning, så det tar vi seriöst, säger biträdande landstingsdirektör Lena Burström.

Socialstyrelsen menar att det brustit på flera punkter, men enligt Lena Burström är vissa saker sådant som redan tidigare rättats till.

Det gäller bemanningen på sjukvårdupplysningen, och hur transporter av patienter sköts.

Däremot är läkarbristen -liksom i många andra landsting - fortfarande ett problem, och landstinget jobbar, enligt Lena Burström, på olika sätt för att försöka rekrytera läkare.

Socialstyrelsen tycker också att Landstinget Västmanland -innan förändringen - borde ha gjort en bättre bedömning av hur patientsäkerheten skulle påverkas.

Men den var det aldrig någon fara med, enligt Lena Burström:

- Vi hade hela tiden medicinskt ansvarig personal med i våra diskussioner för att få till det här.

Men hon tycker ändå att det finns lärdomar att dra av Socialstyrelsens kritik.

- Vi kan ta lärdom av det här, och försöka få längre avtalstider och lite spridda avtalstider, säger Lena Burström till P4 Västmanland.