Heby ansöker på nytt om länsbyte

Heby kommun har återigen ansökt hos regeringen om att få byta län från Västmanland till Uppsala.

En proposition med förslag till ny lagstiftning ska enligt planerna komma i maj i år, och om lagändringen går igenom kan regeringen inte längre bromsa ett länsbyte.

”Kommunen bedömer att den breda opinion för ett länsbyte som kom till uttryck i folkomröstningen 1998 fortfarande finns kvar”, skriver kommunen i sin ansökan till regeringen.

Ett eventuellt länsbyte kan tidigast ske 1 januari 2007.