Ny studie om överviktiga barn

Fetma och övervikt blir allt vanligare hos barn. Därför ska det nu göras en studie i Västerås för att se hur man kan komma tillrätta med problemet.

Ett tiotal tioåringar erbjuds samtal som ska kunna hjälpa dem att gå ner i vikt.

- Barnen och föräldrarna ska prata med företrädare för folkhälsocenter för att gå igenom hur man ser på sina kostvanor, hur man ser på sig själv och på så vis hjälpa till att styra över i en sundare kosthållning och mer fysisk aktivitet. Det säger Mårten Hallberg, skolöverläkare i Västerås och en av dem som leder studien.

Arbetet ska vara klart till hösten och ska då utvärderas med hjälp av Mälardalens högskola. Om det gått bra kan modellen användas för att hjälpa fler barn.