Två nya rondeller i Sala

Nu är det klart att Vägverket anlägger två rondeller i Sala i samband med att den nya förbifarten börjar byggas nästa år.

Det blir dels en rondell i det nuvarande Volvo-korset där Salas enda trafikljus finns och dels en rondell vid OK-macken där den så kallade Tärna-rakan börjar.

Enligt Salas kommunalråd Carola Gunnarsson kommer inte kommunen behöva betala rondellerna.

-Jag bedömmer av samtal med Vägverkets ansvarige att den är man beredd att finansiera inom ramen för förbifarts-projektet, säger hon angående rondellen vid OK. Hon har fått samma besked om rondellen vid Volvo-korset.