Kärnavfall från Västerås förorenar soptipp i Skövde

Otillåtet stora mängder uran har deponerats på en soptipp i Skövde. Det upptäckte Statens strålskyddsinstitut när man tog prover på tippen i höstas.

Uranet kommer från företaget Ranstad Mineral som återvinner uran från kärnavfall. Kärnavfallet kommer från Westinghouse anläggningar i Västerås och det är Westinghouse som har ansvar för att provtagningen går rätt till.

Hela tiden har Westinghouse uppgett att uranhalterna håller sig under gränsvärdet, men i själva verket har fyra gånger den tillåtna mängden hamnat på soptippen.