Bussar ska trafikera "vit fläck" i kollektivtrafiken

I sommar blir det nya bussförbindelser från Östervåla till Östa. Det är Österfärnebo Sockens utvecklingsgrupp som lyckats skapa förutsättningar för bussen.

Enligt projektledaren Lars Igeland har Nedre Dalälvsområdet - med bland annat en nationalpark vid Östa utanför Tärnsjö - länge varit en vit fläck på kollektivtrafik-kartan.

Med start i juni ska nu ska bussar transportera alla billösa besökare i det nya Naturrum, som öppnar i Gysinge i sommar, och vid folkhögskolorna i Gysinge och Österfärnebo.

Satsningen ska pågå som en försöksverksamhet under minst ett år.

Lars Igeland hoppas också att bättre kommunikationerna ner mot Uppsala och Stockholm ska innebära viss utflyttning till det natursköna Nedre Dalälvsområdet.