Köpingsborna ganska nöjda med livet i Köping

67 procent av invånarna i Köping är nöjda med att bo i kommunen, visar en enkätundersökning som kommunen gjorde förra året.

1000 personer har fått svara på frågan ”Är du nöjd med livet i Köping?”

67 procent svarade ja på frågan år 2004.

En liknande undersökning gjordes även år 2002; då var 62 procent nöjda. Resultatet har alltså förbättrats något.

Men man har ännu inte nått ända fram - Köpings kommun har som mål att 80 procent av kommuninvånarna vara nöjda med livet i Köping.

Undersökningen visar också att det var färre som kände sig trygga i kommunen år 2004 jämfört med år 2002: 35 procent svarade förra året att Köping kändes otryggt, jämfört med 22 procent när samma fråga ställdes år 2002.