Protester i Sala mot rättspsykiatrisk klinik

Boende på Norrberg i Sala protesterar mot planerna på att bygga en ny rättspsykiatrisk klinik på det intilliggande industriområdet Fridhem.

Drygt 100 personer har skrivit på en protestskrivelse som lämnats in till Sala kommun, skriver Sala Allehanda.

De boende på Norrberg skriver att det borde finnas en bättre placering än att lägga en rättspsykiatrisk klinik i ett område där det rör sig många människor, både vuxna och barn.

Norrbergsborna befarar att deras hus ska minska i värde och att barnen inte kan känna sig säkra.